دسته بندی محصولات

نرم افزار های موبایل و تبلت

امروزه تلفن های هوشمند بخشی جدا نشدنی از زندگی تک تک افراد را تشکیل می دهد و استفاده از آنها به منظور ثبت عملیات جاری و یا دریافت گزارشات روزمره می تواند هم در زمان انجام کار صرفه جویی زیادی انجام دهد و هم باعث بهره وری و به روز بودن لحظه ای سیستم های اطلاعاتی سازمان شود.

شرکت برگ سیستم جهت انجام امور عملیاتی علی الخصوص در حوزه پخش و توزیع نرم افزارهای متعددی را تهیه نموده است که شرح هر کدام به تفکیک قابل مشاهده می باشد. علاوه بر این نرم افزارهایی از جمله گزارشدهی پیامکی و Logo Mobile نیز نرم افزارهای گزارشدهی می باشند که به صورت یکپارچه با نرم افزار های ERP در ارتباط می باشند.

شاخه های این طبقه بندی