دسته بندی محصولات

Faber Castell Iran ERP Kick off meeting

1395/10/15

امروز 1395/10/15جلسه Kick Off meeting پروژه ERP شرکت دنیای تحریر آدرین، نماینده انحصاری محصولات  Faber Castell, Quilo, Canson, pebeo, schenider در ایران با شرکت برگ سیستم، نماینده محصولات ERP شرکت ترکیه ای LOGO Business Solutions برگزار گردید و پروژه پیاده سازی رسماً  آغاز شد.
شرکت دنیای تحریر آدرین از نرم افزار Tiger Plus International به صورت کامل به عنوان نرم افزار ERP اصلی شرکت استفاده خواهد نمود. این شرکت جهت مدیریت سازمان فروش در سطح کشور از نرم افزار تحت اندروید BARG Plus و جهت مدیریت پرسنلی و حقوق و دستمزد از نرم افزار BARG Pay از دسته محصولات شرکت برگ سیستم، به عنوان راهکارهای موازی و بومی، استفاده خواهد نمود تا تمامی فرآیندها و عملیات به صورت یکپارچه در ERP مدیریت گردند.

در مورد این مطلب نظر دهید. ایمیل و شماره تماس فقط برای مدیریت نمایش داده می شود.