نرم‌افزار Tiger Plus International یک نرم‌افزار جامع و بسیار مناسب برای شرکت‌های متوسط و بزرگ در صنایع غیر تولیدی و تولیدی‌های ساده می‌باشد. ماژول‌های پایه: این ماژول‌ها، ماژول‌هایی هستند که در نرم‌افزار پایه وجود دارند و در صورت نیاز، مشتریان می­‌توانند از لیست ماژول‌های اضافه نیز مواردی را خریداری نمایند.مانند: انبار، اموال، خری، حسابداری نقدی و ... ماژول‌های اضافه: ماژول‌هایی هستند که در پکیج اصلی نرم‌افزار Tiger Plus نبوده ولی با خریداری آن‌ها، قابلیت استفاده از آن‌ها در نرم‌افزار به صورت یکپارچه فراهم خواهد شد.مانند: حقوق و دستمزد، بودجه، پخش و..

 • logo

  راهکار سیستم های فروشگاهی


  در این راهکار، نرم‌افزار اصلی یکی از ERP های شرکت لوگو خواهد بود و از ابزارهای جانبی تولید شده توسط شرکت برگ سیستم نیز به صورت مکمل استفاده خواهد شد.نرم‌افزار صندوق فروشگاهی مورد استفاده نیز یکی از نرم‌افزارهای...

 • logo

  راهکارهای تولیدی


  این راهکار به صورت کامل بر پایه نرم‌افزار ERP شرکت لوگو با نام Tiger Enterprise International بوده که با توجه به ماشین آلات مورد استفاده در هر کارخانه، تولیدات کارخانه، روش برنامه‌ریزی، امکانات دستگاه‌های PLC و ...

 • logo

  راهکارهای صنعت پخش


  در این راهکار، نرم‌افزار اصلی، یکی از نرم افزارهای ERP شرکت لوگو خواهد بود و از ابزارهای جانبی تولید شده توسط شرکت برگ سیستم پویا نیز به صورت مکمل استفاده خواهد شد.نرم‌افزارهای جانبی اصلی که در راهکار صنعت پخش توصیه می‌گردند، نرم‌افزارهای اندرویدی ...

 • logo

  راهکارهای پیمانکاری


  راهکار شرکت برگ سیستم پویا جهت استفاده در شرکت­‌های پیمانکاری و پروژه محور، راهکاری نرم‌افزاری، مبتنی بر ERP بوده که با تکیه بر تجربیات برتر (Best Practice) در شرکت‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی تدوین شده است. در این راهکار، نرم‌افزار اصلی...